מילון מונחים

בדף זה אנו מביאים הגדרות והסברים למושגים אשר נעשה בהם שימוש ב FinanDa. באפשרותכם לחפש מושגים בתוך הטבלה בעזרת תיבת החיפוש.

מושג הסבר מידע נוסף
דו"ח תוכנית המשמשת לניתוח הפעילות הפיננסית על ידי הגדרת פרמטרים והרצתה על הנתונים הנבחרים (חשבונות, תקופה וכו'). פיננדה מגיעה עם אוסף של דו"חות לניתוח הפעילות. דו"חות
דו"חות היסטוריים הרצות של דו"חות שבוצעו בעבר.
הוצאה (סוג ענף) סוג ענף הקובע כי פעולות בענף זה מהוות הוצאה - היינו כסף שמועבר מאיתנו לגורם חיצוני. ראה גם חישוב לפי סיווג - סוג ענף סיווגים בפיננדה
טבלת הענפים
עדכון חשבונות / הורדה אוטומטית יכולת ייחודית של פיננדה המאפשרת טעינת מידע פיננסי מאתרי מוסדות פיננסיים נתמכים. טעינת נתונים
עדכון אחרון שדה זה מציג את התאריך והשעה בהם עודכן בפעם האחרונה החשבון. החשיבות של שדה זה היא בכך שהוא מציג את הזמן עבורו הנתונים הינם תקפים. כך למשל אם העדכון האחרון היה לפני שבוע, בהחלט ייתכן שנוספו מאז תנועות נוספות כך שהמידע המוצג בפיננדה אינו מעודכן ויש לעדכן את החשבון.
הכנסה (סוג ענף) סוג ענף הקובע כי פעולות בענף זה מהוות הכנסה - היינו כסף שמועבר אלינו מאת גורם חיצוני. ראה גם חישוב לפי סיווג - סוג ענף סיווגים בפיננדה
טבלת הענפים
המרה לפי חוק אפשרות זו בטבלת הסיווגים מציינת כי התיאור השייך לה סווג על פי אחד מכללי המערכת של FinanDa. כך למשל אם תיאור התנועה מכיל את המילה "ארנונה" FinanDa תסווג את התנועה לענף ארנונה. סיווגים בפיננדה
המרה מסיווג אתר אפשרות זו בטבלת הסיווגים מציינת כי התיאור השייך לה סווג על פי המרת סיווג שסיפק אתר המוסד הפיננסי. כך למשל אם אתר המוסד הפיננסי סיווג את התנועה כ "חנויות ספורט" על פי סיווג הקיים אצלו, FinanDa תמיר את סיווג זה לענף המתאים - "מוצרי ספורט ומחנאות". סיווגים בפיננדה
העברה (סוג ענף) סוג ענף הקובע כי פעולות בענף זה מהוות העברת כסף פנימית - היינו כסף שאנו מעבירים ונשאר אצלנו - מלבד כסף המועבר ל/מחיסכון, לו מוגדר סוג ענף ייחודי. למשל: העברת כסף בין חשבונות עו"ש; רכישת מט"ח (זו אינה הוצאה שכן הכסף נשאר אצלנו) סיווגים בפיננדה
טבלת הענפים
התאמת תנועות / התאמה קישור של תנועה מתוכננת לתנועה שנטענה בעת עדכון חשבון. בעקבות התאמה, פיננדה תסיר את התנועה המתוכננת מטבלת התנועות המתוכננות, תעביר את המידע מתנועה זו (ענף ותווית) לתנועה שנטענה, ותבצע את התאמה זו בעתיד, בתנאי שאתר המוסד הפיננסי לא שינה את התנועה אליה הותאמה התנועה המתוכננת. התאמת תנועות
התראה הודעת דואר אלקטרוני הנשלחת מהמחשב עליו מותקנת פיננדה לכתובות שהוגדרו מראש וזאת בעקבות איתור של תנאי מסויים שהוגדר על ידי המשתמש. למשל: התראה כאשר יתרת חשבון העו"ש יורדת מ 500 ש"ח; התראה כאשר מתבצעת תנועת חובה עם סכום חיוב של יותר מ 800 ש"ח וכו' התראות
חוק שיוך חשבון כלל שעל פיו מתבצע שיוך חשבונות כך שתנועות בעלות תיאורי תנועה שונים ישוייכו לאותו חשבון. שיוך חשבונות
חיוב קרוב שדה זה מתייחס לסכום החיוב הבא שחברת כרטיסי האשראי צפוייה לגבות לכרטיס אשראי מסויים. כך למשל אם היום התאריך הוא 20.2 ולכרטיס האשראי יש חיובים הצפויים לרדת ב 22.2 ו 2.3 שדה זה יציג את סך החיוב ב 22.2
חיובים עתידיים שדה זה מתייחס לסך הכל החיובים העתידיים בכרטיס אשראי מסויים, כפי שמופיע בפיננדה. כך למשל אם התאריך היום הוא 20.2 ולכרטיס האשראי יש חיובים הצפויים לרדת ב 22.2 ו 2.3 שדה זה יציג את סכום החיובים בשני תאריכים אלו.
חיסכון (סוג ענף) סוג ענף הקובע כי פעולות בענף זה מהוות העברת כסף פנימית לצורכי חיסכון. סוג ענף זה מציין העברה עם התכונה שהכסף המועבר מיועד לחיסכון או נמשך מחיסכון. החשיבות להבחין בין העברה לבין "חיסכון" (=העברה ל/מחיסכון) היא לצורכי ניהול ותכנון תקציב, שם נרצה לדעת כמה כסף הפרשנו לחיסכון. סיווגים בפיננדה
טבלת הענפים
חישוב לפי זכות/חובה על פי רב מתייחס לאופן חישוב הכנסות והוצאות. בחישוב שכזה הוצאה נקבעת כסכום החובה של התנועה ואילו הכנסה כסכום הזכות של התנועה. לעיתים חישוב שכזה יציג לנו תמונת מצב לא אמיתית - לדוגמה כאשר אנו מעבירים כסף מחשבון עו"ש אחד לשני העברה זו תופיע כהוצאה בחשבון ממנו אנו מוציאים את הכסף (שכן היא תופיע כסכום חובה) וכהכנסה בחשבון אליו נכנס הכסף (שכן היא תופיע בעמודת הזכות), בזמן שהכסף כל הזמן היה אצלנו ולא נכון להתייחס אליו כהוצאה והכנסה, אלא כאל העברה. לצורך כך ניתן להשתמש בחישוב לפי ענפים.
חישוב לפי סוג ענף על פי רב מתייחס לאופן חישוב הכנסות והוצאות. בחישוב שכזה תנועות המשוייכות לענפים מסוג הוצאה ייחשבו כהוצאה, כאשר סכום התנועה הוא סכום החובה פחות סכום הזכות שלה, תנועות המשוייכות לענפים מסוג הכנסה ייחשבו כהכנסה, כאשר סכום התנועה הוא סכום הזכות פחות סכום החובה שלה ותנועות מסוג העברה או חיסכון אינן נחשבות לא כהוצאה ולא כהכנסה. שימוש בחישוב זה ייתן תוצאות נכונות כאשר טבלת הסיווגים של המשתמש מסווגת כהלכה שכן החישוב כולו מתבסס על סיווג התנועות. המטרה של חישוב זה היא להציג לנו תמונת מצב אמיתית ומדוייקת. כך למשל העברת כסף מחשבון עו"ש אחד לשני שתסווג כהעברה לא תבוא לידי ביטוי כהוצאה או כהכנסה, אלא כהעברה. סיווגים בפיננדה
טבלת הענפים
חשבון סגור חשבון שהסתיימה בו הפעילות בפיננדה. לאחר סימון חשבון כלשהו כסגור לא נראה עוד את החשבון במסכי פיננדה ולא נתחשב בחשבון זה בעת הפקת דו"חות והצגת נתונים בפיננדה. בעת סימון חשבון כסגור מומלץ למחוק את תוכנית ההורדה הקשורה לחשבון זה (באם קיימת) כדי למנוע מצב של הורדת נתונים לחשבון סגור.
טעינות היסטוריות טעינות נתונים אשר בוצעו בעבר, בין אם על ידי עדכון חשבון ובין אם בטעינה מאקסל.
יתרה אחרונה היתרה המחושבת בעלת התאריך המאוחר ביותר לחשבון
יתרה מדווחת יתרת חשבון עו"ש כפי שדווחה על ידי המוסד הפיננסי, כלומר עמודת היתרה שהורדנו מהבנק בעת עדכון חשבון.
יתרה מחושבת יתרה אשר חושבה על ידי פיננדה, להבדיל מיתרה מדווחת. היתרה מחושבת על ידי פיננדה בהסתמך על יתרת הפתיחה של החשבון, תוך הוספת פעולות בזכות וחיסור פעולות חובה.
יתרת פתיחה היתרה בחשבון לפני הפעולה הראשונה המופיעה בפיננדה.
משלם / מקבל סוג חשבון בפיננדה המתייחס לחשבון שלא אנחנו מנהלים ואנו משלמים לו או מקבלים ממנו כסף. בטרמינולוגיה עסקית משלם הינו לקוח ומקבל הינו ספק.
מתזמן שירות של פיננדה המותקן במסגרת התקנת פיננדה על מחשבך המאפשר לקבוע זמנים בהם יבוצע עדכון חשבונות. כך למשל ניתן לתזמן עדכון חשבונות (כלומר לקבוע תזמון) מדי יום לשעה שמונה בבוקר.
ניהול תנועות המסך המרכזי בו ניתן לראות את כל החשבונות, כרטיסי האשראי ותנועותיהם. בנוסף בטבלת התנועות שבמסך זה ניתן לערוך תנועות, לפצלן להוסיף תוויות לראות גרף של מצב היתרות והחיובים ועוד.
ניקוי היסטוריה פעולה המאפשרת מחיקה של מידע שחזור היסטורי לצורך פינוי מקום בדיסק הקשיח. הפעולה תגרום למחיקת מידע השחזור של ריצות היסטוריות, מידע המאפשר לצפות בריצות אלו במסכי ההיסטוריה השונים (לטעינות ודו"חות). הפעולה אינה מוחקת נתונים פיננסיים אלא רק את האפשרות לשחזר את מקורם.
סוג ענף תכונה הקובעת לכל ענף אחד מארבעת הקריטריונים הבאים: הוצאה, הכנסה, העברה, חיסכון. סיווגים בפיננדה
טבלת הענפים
סיווג שיוך של תנועה לענף על מנת לקבוע את תחום הפעילות של התנועה. פיננדה תומכת במנגנון סיווגים מתוחכם המאפשר סיווג תנועות על ידי כללים שהוגדרו בפיננדה, סיווג תנועות כפי שמבוצע באתרי המוסדות הפיננסיים (לכרטיסי אשראי), סיווג תנועות על ידי קהילת משתמשי פיננדה וסייוג תנועות על ידי המשתמש באופן ידני. שימוש נכון ביכולת הסיווגים מאפשרת סיווג אמיתי וקל של התנועות ובזכות כך ניתוח אמיתי של הפעילות הפיננסית כמו גם יכולת אמיתית לתכנון תקציב. סיווגים בפיננדה
טבלת הענפים
סכום עסקה בכרטיסי אשראי מתייחס שדה זה לסכום הכולל של העסקה. סכום זה זהה לסכום החיוב אלא אם כן מדובר בעסקה בתשלומים בה סכום העסקה מציין את סך כל התשלומים בגין העסקה.
ספריית התקנה הספרייה בה הותקנה פיננדה. ספרייה זו נקבעת במהלך התקנת התוכנה וניתן להגיע אליה בעזרת האפשרות המתאימה בתפריט העזרה. תחת ספרייה זו יש לשים את קובץ הרישיון של פיננדה.
ספריית פרופילים הספרייה בה נמצאים הפרופילים השונים של פיננדה. ספרייה זו נקבעת במהלך התקנת התוכנה. פרופילים
עדכון גרסה פעולה המתייחסת לעדכון התוכנה המותקנת על מחשב המשתמש. משתמש שאפשר קבלת הודעות בדואר אלקטרוני יקבל הודעה כאשר ייצא עדכון גרסה חדש לפיננדה. אם הגדרות ברירת המחדל לא שונו פיננדה תודיע בעת הפעלתה כאשר יימצא עדכון לגרסה חדשה ותאפשר התקנה אוטומטית של העדכון. ניתן גם לבדוק ידנית האם קיים עדכון לגרסה שברשותך באפשרות המתאימה לכך תחת תפריט העזרה.
עדכון תוכניות פעולה המעדכנת את תוכניות ההורדה והדו"חות של פיננדה ודואגת לתקינותן. ישנה חשיבות רבה לשימוש בתוכניות מעודכנות שכן הורדת נתונים אוטומטית בעזרת תוכניות הורדה שאינן מעודכנות עלולה להיכשל ואף לפגום במחסן הנתונים שלך. לכן, אלא אם כן המשתמש שינה את הגדרות ברירת המחדל, פיננדה תבדוק האם קיימים עדכונים בכל הפעלה של התוכנה. אפשרות זו של בדיקת עדכונים אוטומטית ניתנת לעריכה בתפריט האפשרויות של פיננדה. ניתן לבדוק באופן ידני האם קיימים עדכוני תוכניות באפשרות המתאימה תחת תפריט העזרה.
ענף תחום פעילות ממוקד אליו מקושרת תנועה בכדי לספק לנו מידע אודות אופי התנועה. כך למשל נוכל לשייך תנועה מסויימת של קנייה בסופרמרקט לענף "קניות - מוצרי מזון" או קניית בגד מסויים לענף "ביגוד" וכו'. משתמש יכול להוסיף ולערוך ענפים משל עצמו. כל ענף משוייך לקבוצת ענפים המהווה תחום פעילות כללי יותר. סיווגים בפיננדה
טבלת הענפים
פיצול תנועה פעולה המאפשרת חלוקה של תנועה מסויימת למספר פריטי פיצול (רכיבים). כך למשל אם נתתם שיק על סך 3,000 ש"ח לחברת הביטוח תוכלו לפצל את תנועה זו לרכיבים: פריט פיצול על סך 1500 ש"ח בגין ביטוח החובה לרכב פריט פיצול על סך 900 ש"ח בגין ביטוח הדירה ופריט פיצול על סך 600 ש"ח בגין ביטוח החיים באופן זה ניתן להוסיף מידע מפורט אודות תנועה המתייחסת למספר תחומים.
פרופיל אוסף חשבונות עו"ש וכרטיסי אשראי המנוהלים במשותף בפיננדה. המהדורה החינמית של פיננדה מאפשרת שימוש בפרופיל יחיד בלבד בעוד שהמהדורות המתקדמות מאפשרות ריבוי פרופילים. על ידי שימוש בפרופילים ניתן להפריד בין ישויות פיננסיות שונות ובכך למשל לנהל בנפרד את חשבונות העסק והחשבונות הפרטיים. כל פרופיל יכול להיות מוצפן בסיסמה משלו, דבר המאפשר הגבלת מידע פיננסי למשתמשים (למשל על ידי קביעת סיסמה שונה לפרופיל העסקי ולפרופיל הפרטי תוכלו לתת לעובדיכם את הסיסמה לפרופיל העסקי והפרופיל הפרטי לא יהיה נגיש להם) פרופילים
פריט פיצול רכיב של תנועה מפוצלת. ראה גם פיצול תנועה
קבוצת ענפים תחום פעילות כללי המכיל תחתיו אוסף של ענפים הקשורים אליו. כך למשל תחת קבוצת הענפים "משק בית" נמצאים בין היתר הענפים "אחזקת בית ותיקונים", "משכנתא", "דמי שכירות" ועוד. כל קבוצת ענפים מכילה ענף כללי - שונות - המהווה תחום פעילות כללי בקבוצה אליו ניתן לשייך כל פעילות שלא מתאימה לאף אחד מענפי הקבוצה אך עדיין מתאימה לקבוצת הענפים. טבלת הענפים
קובץ רישיון קובץ בעל סיומת lic. הנשלח לדואר האלקטרוני של המשתמש בעקבות רישוי התוכנה. לאחר העתקת הקובץ לספריית ההתקנה של פיננדה ואתחול התוכנה ייכנס קובץ הרישיון לתוקף ויאפשר עבודה עם פיננדה. שאלות ותשובות בנושא רישוי
ריכוז יתרות תצוגה במסך ניהול תנועות המאפשרת לראות במבט אחד את יתרות חשבונות העו"ש והחיובים הקרובים בכרטיסי האשראי בצורה טבלאית, תחת תיבת החשבונות. ניתן לראות נתונים אלה גם בצורה גרפית תוך שימוש בלשונית הגרף הצמודה ללשונית ריכוז יתרות.
רישוי התוכנה תהליך קצר שבעקבותיו נשלח קובץ רישיון לדואר האלקטרוני של המשתמש המאפשר עבודה עם פיננדה. יש לבצע רישוי לתוכנה כאשר פג תוקף הרישיון (הודעה על כך תופיע בעת אתחול פיננדה). שאלות ותשובות בנושא רישוי
שדות מקור אוסף השדות הקשורים לתנועה כפי שנתקבלו במקור מאתר המוסד הפיננסי. שדות המקור מציינים גם את זמן יצירת התנועה.
שחזור הורדה פעולה המאפשרת לצפות בנתונים הגולמיים של עדכון חשבון, כפי שנתקבלו מאתר המוסד הפיננסי.
שיוך חשבונות יכולת המאפשרת שיוך של תנועות בעלות תיאורי תנועה שונים לאותו חשבון. כאשר יש משלם/מקבל מסויים (לקוח/ספק) שיש לו מספר דרכים להעברת תשלום, אפשרות זו מקנה לך את היכולת לשייך את כל התשלומים הללו לאותו חשבון של המשלם/מקבל (לקוח/ספק) המדובר וכך ניתן יהיה לצפות בכל התנועות של חשבון זה במבט אחד. לדוגמה, נוכל לשייך את כל התנועות של התשלומים השונים לספק כלשהו, בין אם מדובר בהוראת קבע, העברה לחשבון, כרטיס אשראי או בשיק, לחשבון יחיד שניצור לספק זה כך שנוכל לראות באופן מיידי את כל התשלומים שביצענו לו. שיוך חשבונות
תאריך פיננדה מבחינה בין מספר סוגי תאריכים לתנועות. בחשבונות עו"ש ישנם תאריך פעולה ותאריך ערך. בכרטיסי אשראי תאריך הערך הינו תאריך החיוב ותאריך הפעולה מתייחס לתאריך העסקה.
תאריך חיוב בכרטיסי אשראי - התאריך בו תחוייב התנועה והתשלום יועבר לחברת כרטיסי האשראי.
תאריך עסקה בכרטיסי אשראי - התאריך בו בוצעה העסקה עם כרטיס האשראי (תאריך "הגיהוץ" של הכרטיס). (חלק מחברות כרטיסי האשראי קוראות לתאריך זה "תאריך רכישה")
תאריך ערך בחשבונות עו"ש מתייחס לתאריך הערך של התנועה. בכרטיסי אשראי מתייחס לתאריך החיוב של התנועה.
תאריך פעולה בחשבונות עו"ש מתייחס לתאריך בו בוצעה הפעולה. בכרטיסי אשראי מתייחס לתאריך העסקה של התנועה.
תאריך רכישה בכרטיסי אשראי - התאריך בו בוצעה העסקה עם כרטיס האשראי (תאריך "הגיהוץ" של הכרטיס). נקרא גם תאריך עסקה.
תבנית תכנון אוסף כללים המתאר ומגדיר תנועות מתוכננות. הכללים קובעים את אופי התנועות (תדירותן, למשל שבועית/חודשית/חד פעמית, סכום התנועות, המשלם/מקבל) ואופן התאמת התנועות ומאפשרים גם פירוט של ענף ותווית לתנועה המתוכננת.
תווית שדה המאפשר הוספת מידע בטקסט חופשי ולקשרו לתנועה/ות. כך למשל אם ביצעתם פעולות עם מנייה של חברה מסויימת תוכלו להוסיף לכל הפעולות הללו (קניה, מכירה, דיבידנד וכו') תווית עם שם החברה. בדרך זו תוכלו בהמשך גם לחפש את כל התנועות עם תוויות מסויימת.
תוכנית הורדה תוכנית המאפשרת הורדה אוטומטית של נתונים למשתמש מסויים באתר מוסד פיננסי כלשהו. ביצירת תוכנית הורדה המשתמש מספק את נתוני הזיהוי המשמשים אותו לצורך כניסה לאתר וכן ניתן להגדיר תכונות נוספות לתוכנית ההורדה דוגמת חוקי שיוך חשבונות והתראות. טעינת נתונים
תזמון זמן נתון בו אמור להתבצע עדכון חשבון מאתר מוסד פיננסי. כך למשל ניתן לקבוע תזמון של לעדכון חשבון כלשהו מדי יום לשעה שמונה בבוקר. לאחר שנקבע תזמון המתזמן של פיננדה ידאג להריצו. כמובן שלשם הצלחת התזמון על המחשב לפעול ולהיות מחובר לאינטרנט.
תיקון פעולה המתבצעת לצורך טיפול בבעיות אפשריות במחסן הנתונים שלך ולצורך ביצוע אופטימיזציה של מחסן הנתונים. ראה גם ניקוי היסטוריה
תכנון והתאמת תנועות יכולת ייחודית של פיננדה המאפשרת ליצור תנועות מתוכננות, לעקוב אחר ביצוען באופן אוטומטי על ידי התאמה, לערוך ולהוסיף מידע לתנועות קפואות ולבחון את מצב החשבונות והכרטיסים השונים בעתיד לאור התנועות המתוכננות.
תכנון תקציב אוטומטי יכולת ייחודית של פיננדה המאפשרת בניית תקציב בהסתמך על פעילות היסטורית. התכנון האוטומטי סורק את פעילותכם ההיסטורית ומציע תכנון תקציב תוך שימוש בממוצעים (כך למשל תוכלו לקבוע את התכנון החודשי להוצאות על דלק בהסתמך על הממוצע החודשי שלכם להוצאות דלק) או תוך שימוש בפיזור חודשי זהה (כך למשל אם ההוצאות שלכם לחדר כושר משולמות אחת לרבעון תוכלו להשתמש בפיזור זהה ועל ידי כך תכנון ההוצאה יופיע רק בחודשים המתאימים) תקציב
תמונת מצב מסך הפתיחה של פיננדה המציג בצורה גרפית את יתרות חשבונות העו"ש, את החיובים הקרובים בכרטיסי אשראי, את השוואת ההוצאות מול ההכנסות בחודש הנוכחי ובחודש הקודם ( בחישוב לפי זכות חובה או בחישוב לפי ענפים) ואת מצב התקציב - השוואת תכנון מול ביצוע.
תנועה מתוכננת תנועה צפויה שנוצרה על ידי המשתמש בעקבות הגדרה של תבנית תכנון. באמצעות הגדרת כללי התאמה ניתן להתאים תנועה מתוכננת לתנועה שנטענת בעת עדכון חשבון ובכך גם להעביר מידע (דוגמת ענף, פיצול ותווית) מהתנועה המתוכננת לתנועה שנטענה. יכולת תכנון התנועות מאפשרת לנו גם לבחון את מצב החשבונות והכרטיסים השונים בעתיד, לעקוב אחר ביצוען של תנועות שתכננו ולערוך תנועות קפואות. לדוגמה נוכל ליצור תבנית תכנון לתשלומי המשכנתא החודשיים או לתשלומי שכר הדירה, לשיק עם תאריך עתידי שנתנו (בכדי לעקוב אחר פרעונו) וכו' תכנון
תנועה קפואה תנועה הנמצאת בפרק זמן בו קיימת סבירות לא מבוטלת לכך שאתר המוסד הפיננסי יערוך בה שינוי. השינוי יכול להיות בתאריך התנועה, תאריך הערך שלה, סכום התנועה, תיאור התנועה ושדות אחרים. טעינת נתונים
תקציב יכולת של פיננדה המאפשרת תכנון ההוצאות וההכנסות בענפים שונים ומעקב (בצורה גרפית עם מחוונים ובצורה טבלאית) אחר ביצוע התכנון ברמה חודשית, רבעונית ושנתית. לצורך בניית תקציב ניתן להשתמש באפשרות לתכנון תקציב אוטומטי הסורק את הפעילות ההיסטורית לצורך יצירת התקציב. תקציב