גרסה זו שמורה בארכיון מדיניות הפרטיות שלנו ואינה בתוקף

לגרסה העדכנית

העדכון האחרון לדף זה בוצע ב 3 באוקטובר 2011 , ה' בתשרי תשע"ב

אבטחה ומדיניות הגנת הפרטיות - שאלות ותשובות

אנו ב FinanDa נותנים חשיבות עליונה לשמירה והגנה על פרטיות לקוחותינו - הנכס החשוב לנו ביותר. בכדי שתרגיש בטוח להשתמש בשרותינו אנו מעוניינים לחלוק עמך את הניסיון שצברנו והיבטי אבטחה שונים.

איך FinanDa מגינה על המידע האישי שלך ?

אנו ב FinanDa נוקטים מאמצים רבים על מנת להגן על המידע האישי שלך, תוך שימוש בטכנולוגיות האבטחה המקובלות בשוק.

המחשב שלך

FinanDa הינה אפליקציה שמותקנת ומאוחסנת על מחשבך האישי. כל הנתונים שמוזנים ל FinanDa נמצאים רק על המחשב שלך ואינם מועברים לאף אחד אחר. ניתן ומומלץ ביותר לקבוע סיסמה כך שרק בעל הסיסמה יוכל להשתמש ב FinanDa.

הגדרת סיסמה - להצפנה ואבטחה מלאה של כל הנתונים

הרגישות של הנתונים בכלל, ושל פרטי הגישה האישיים שלך לכל אחד מהמוסדות הפיננסיים בפרט, ברורה ומובנת לנו ב-FinanDa ונמצאת בעדיפות עליונה. לכן אנו מאפשרים להגדיר סיסמה. בהגדרת סיסמה FinanDa מצפינה את מחסן הנתונים שעל מחשבך כך שרק לבעל הסיסמה תהיה גישה לנתונים. הצפנת הנתונים עושה שימוש בטכנולוגיות ההצפנה המקובלות בשוק: Blowfish symmetric block cipher, MD5

התקשרות מאובטחת לאתרים

כל התקשרות של FinanDa לכל אחד מהמוסדות הפיננסיים משתמשת בטכנולוגיות האבטחה וההצפנה המקובלות בשוק: ממש באותו אופן שההתקשרות שמבצעים לאתרים אלו דרך הדפדפן הינה מאובטחת כך גם ההתקשרות של FinanDa לאתרים אלו מאובטחת תוך שימוש ב TLS(SSL) .

מידע הרישום

פרטי הרישום (הכוללים שם, שם בית עסק-ללקוחות עסקיים, דוא"ל, ופרטים טכניים כסוג המהדורה) נשמרים בשרתי החברה בסביבה מאובטחת ובהתאם לסטנדרטים המקובלים בשוק, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה, נהלי אבטחה ואמצעים נוספים בכדי להגן על מידע זה.

איפה נשמרים כל הנתונים של FinanDa - פרטי הגישה לחשבונות באינטרנט, פירוט התנועות וכו' ?

כל המידע של FinanDa נשמר על המחשב בו התקנת את FinanDa ועליו בלבד. ניתן להגדיר סיסמה ל FinanDa ובכך כל המידע של FinanDa יהיה מוצפן תוך שימוש בסיסמה שהוגדרה - המידע יהיה חשוף אך ורק לבעל הסיסמה. הסבר איך קובעים סיסמה לפיננדה.

למי יש גישה למידע שמאוחסן אצלי ב FinanDa ?

FinanDa מותקנת על המחשב האישי שלך - רק למי שיש גישה למחשב זה יש גישה למידע שמאוחסן ב FinanDa. ע"י שימוש בסיסמה, ניתן להגביר את ההגנה על המידע כך שיהיה חשוף רק לבעל הסיסמה - הסיסמה משמשת לצורך הצפנת המידע הנשמר על מחשבך האישי.

בפרט חשוב לציין כי לנו ב FinanDa אין יכולת לגשת לנתונים שבמחשבך האישי.

האם חברת FinanDa מקבלת פרטים פיננסיים מהתוכנה שמותקנת אצלי במחשב ?

לא, לא ועוד פעם לא. כל המידע הפיננסי נמצא אצלך במחשב ורק שם. שוב יודגש כי לנו ב FinanDa אין יכולת לגשת לנתונים שבמחשבך האישי.

איזה מידע אנו אוספים ממך ? מה אנו עושים עם מידע זה ?

אנו ב FinanDa לא מקבלים שום נתונים פיננסיים מהתוכנה שמותקנת אצלך במחשב ואין לנו כל יכולת לגשת לנתונים אלו. כל המידע הפיננסי שלך נמצא אצלך במחשב ורק שם.

פרטי רישום

פרטים המשמשים אותנו ליצירת קשר עם לקוחותינו. ברישום ל FinanDa מועברים הפרטים הבאים לשרתי החברה: שמך (ושם בית העסק ללקוחות עסקיים), כתובת, כתובת הדוא"ל שלך (אליה נשלח רישיון השימוש בתוכנה) ופרטים טכניים (למשל איזו מהדורה התקנת, מפתח זיהוי ייחודי של התקנה זו ). פרטים אלו נשמרים בשרתי החברה. אנו עושים שימוש בטכנולוגיות אבטחה, נהלי אבטחה ואמצעים נוספים בכדי להגן על מידע זה. המידע משמש אותנו לצורך יצירת קשר עמך (במידה והינך מעוניין בכך) וניהול סטטיסטיקות.

ביצוע עדכונים

בהתקשרות לקבלת עדכונים אנו שומרים נתונים לצורך ביצוע סטטיסטיקות. נציין שוב כי נתונים אלו אינם כוללים מידע אישי אלא פרטים טכניים בלבד. למשל: סוג המהדורה, שעת העדכון וכו'.

פרטי רכישה

בעת ביצוע קנייה של אחד ממוצרי FinanDa נשמרים פרטי הרכישה, כמתחייב לצורך ביצוע העסקה. פרטים אלו נשמרים בשרתי החברה. אנו עושים שימוש בטכנולוגיות אבטחה, נהלי אבטחה ואמצעים נוספים בכדי להגן על מידע זה כמקובל בשוק.

מידע טכני (אנונימי) בגלישה באתר

למשל סוג וגרסת הדפדפן, מערכת ההפעלה, דפים שנצפו וקישורים שנלחצו. מידע זה עוזר לנו לשפר ולייעל את האתר.
FinanDa תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע הרישום ו/או כל מידע אחר לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת בתוכנה ו/או השירותים. במקרה כזה כאמור, רשאית FinanDa למסור את המידע לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי, ובכפוף להוראות הדין החל.

הגבלות והחרגות

כאמור, FinanDa מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשביה ו/או מאגר המידע שלה על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיותך. עם זאת, FinanDa אינה יכולה לאבטח את מחשביה ו/או מאגר המידע שלה אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע המאוחסן בהם. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד FinanDa ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הרישום הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין.

נגנב לי המחשב - האם המידע שלי עכשיו חשוף ?

במידה והשתמשת בסיסמה - נתוניך מוגנים ע"י טכנולוגיות ההצפנה המקובלות בשוק. אם לא עשית שימוש בסיסמה הרי שמי שגנב את המחשב יוכל להפעילו ולהריץ את FinanDa (אלא אם כן הינך מגן על המחשב בדרך כלשהי). גם במקרה זה יש צורך בידע טכני רב בכדי להצליח ולהשיג את פרטי הגישה שלך לאתרים של המוסדות הפיננסיים. במידה ונגנב המחשב ולא עשית שימוש בסיסמה להגנה על FinanDa אנו ממליצים פשוט לשנות את הסיסמאות לאתרים אליהם התקשרת. נציין כי בימינו, לאור ריבוי הסיסמאות שעל כל אחד מאיתנו לזכור, מרבית המשתמשים שומרים פרטים אלו בין כה וכה על המחשב האישי שלהם בדרך זו או אחרת ולכן השימוש ב FinanDa אינו מגדיל את הסיכון.

איך אני מגדיר סיסמה ?

לחץ על קישור זה להסבר בדף שאלות ותשובות בנושאי פרטיות ואבטחה.

איך אני משנה סיסמה ?

לחץ על קישור זה להסבר בדף שאלות ותשובות בנושאי פרטיות ואבטחה.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת

בהסכמה לקבלת הודעות אלקטרוניות הנך מאשר כי FinanDa תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת ו/או הצעות לגבי שירותים שונים ונוספים בעתיד, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). FinanDa רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.

איך אני יכול להסיר את עצמי מרשימת התפוצה בכדי שלא אקבל הודעות לדוא"ל ?

ניתן לעדכן את פרטי הרישום בדף יצירת קשר, ולקבוע שם את מדיניות שליחת ההודעות לחשבון הדוא"ל שלך.

מה הדין במקרה של קישורים לצדדים שלישיים ?

באתר FinanDa קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. FinanDa עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, FinanDa איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

איזה מידע מותר לשלוח ל FinanDa (דרך האתר או באמצעות דוא"ל) ?

הנך מצהיר ומתחייב כי כל הנך בעל הזכויות בכל מידע ו/או תוכן אחר אשר יישלח ו/או יוזן על ידך לאתר וכי מידע זה לא יפר ו/או ייפגע בזכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או פוגע ו/או מפר כל דין, לרבות פגיעה בפרטיות של צד שלישי מכח כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, FinanDa אינה אחראית בשום צורה ואופן לנכונות ולמהימנות המידע שנשלח ו/או הוזן על ידך ותוצאות השימוש בו. כל מידע שמועלה לאתר על ידך הינו באחריותך הבלעדית ו FinanDa- לא תישא באחריות כלשהי בקשר למידע זה.

הנך מתבקש לא לשלוח או לחשוף מידע רגיש, לרבות סיסמאות, נתוני גישה לחשבונות, נתונים פיננסיים וכיוצב' ולנקוט בכל אמצעי ההגנה הסבירים למניעת חשיפה של מידע רגיש כאמור. הנך מאשר כי כל משלוח של מידע רגיש לחברה הינו על אחריותך הבלעדית והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר למשלוח או חשיפה של מידע רגיש שנשלח אליה.

איך אדע על שינוי במדיניות הגנת הפרטיות ?

אם נבצע שינוי כלשהו במדיניות הגנת הפרטיות, נודיע על כך לפני שהשינוי ייכנס לתוקפו.

למי ניתן לפנות בשאלות בנושא אבטחה ?

ניתן להפנות שאלות בדף יצירת קשר .

איך פיננדה מגינה על מידע שנמסר לה במסגרת תמיכה ?

במסגרת השירות שניתן על ידי פיננדה, פיננדה מאפשרת תמיכה במקרה של קשיים בהורדת נתונים והעברתם ממוסדות פיננסים שונים או הגשת בקשה לתמיכה במוסדות פיננסיים חדשים. במקרה כזה, תוכל לשלוח הודעה למרכז התמיכה של פיננדה דרך האתר. בעת משלוח ההודעה יינתן לך קוד זיהוי אישי וסודי אשר ישמש לצורך הזדהות נציג התמיכה של פיננדה. הנך אחראי לשמור את קוד הזיהוי חסוי באופן שלא ייוודע לאחר.

לאחר קבלת בקשת התמיכה במערכת פיננדה ובכפוף לזמינות התמיכה כפי שתקבע על ידנו, נציג תמיכה יצור עמך קשר טלפוני. בשלב ראשון יזדהה נציג התמיכה בעזרת קוד הזיהוי – אנו נוקטים בצעד זה בכדי להמנע ממצב בו גורם כלשהו מזדהה כנציג פיננדה. אין להמשיך בשיחה או למסור פרטים אישיים כלשהם אם נציג התמיכה לא הזדהה בעזרת קוד הזיהוי. בשלב זה תתבקש למסור לנציג התמיכה את הנתונים בקשר לחשבון המדובר.

לאחר השלמת תהליך הזיהוי לשביעות רצונה של פיננדה, נציגי פיננדה יפעלו לטיפול בבקשה. לאחר סיום הטיפול תישלח אליך הודעת דואר אלקטרוני בקשר לפעולות שנעשו.

בכל מקרה לאחר סיום הטיפול בהתאם לבקשת התמיכה, כל נתוני החשבונות ו/או פרטי הזיהוי שנמסרו על ידי הלקוח לאפשר טיפול בפניה יימחקו ממערכות המידע של פיננדה. פיננדה אינה שומרת נתונים אלו במערכות המידע שלה. כצעד זהירות נוסף, פיננדה ממליצה שתחליף את כל הססמאות בקשר לחשבון שלגביו ניתנה התמיכה, מיד לאחר סיום הטיפול.

הנך מצהיר כי כל מסירה של נתונים נעשית מרצונך החופשי תוך הבנה מלאה של הסיכונים הכרוכים בגילוי מידע זה, וכי ידוע לך שלמרות שפיננדה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים למניעת תרמיות ו/או חשיפת מידע, בכל מקרה שהנתונים והמידע נמסרו על ידך בעקבות בקשת תמיכה לאחר אימות קוד הזיהוי, לא תוטל על פיננדה כל אחריות בקשר לגילוי הנתונים שנמסרו על ידך ו/או כל שימוש שנעשו בנתונים אלו והנך מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה כלפי פיננדה ו/או מי מטעמה במקרה זה.