רבים מאיתנו עושים שימוש בכרטיס אשראי מתגלגל ובפוסט קצר זה נציג מספר נקודות שחשוב לדעת לגבי ניהול כרטיסים אלה בפיננדה.

להבדיל מכרטיס אשראי רגיל (חיוב נדחה) בו במועד הפירעון החודשי אנו משלמים לחברת כרטיסי האשראי את מלוא הסכום שגיהצנו, בכרטיס אשראי מתגלגל יש לנו אפשרות לדחות חלק מהסכום לתשלום הבא – "לגלגל" אותו. כמובן שעל דחיית הפירעון, כלומר גלגול האשראי, אנחנו משלמים ריבית לחברת כרטיסי האשראי (עוד על כרטיסים מתגלגלים באתר בנק ישראל).

את כל הפעילות שלכם בכרטיסי האשראי תוכלו לנהל בפיננדה – לתכנן ולעקוב באופן שוטף ובצורה אוטומטית ומאובטחת. פיננדה מציגה לכם את הנתונים של הכרטיסים השונים כפי שהם נתקבלו מחברת כרטיסי האשראי ולאור הטיפול המיוחד שחברות האשראי השונות נותנות לכרטיסים אלה חשוב לנו לציין את הנקודות הבאות:

  • הסכום שמופיע במסך ניהול תנועות בטבלת החשבונות של פיננדה (הטבלה עם ריכוז היתרות בצדו הימני של המסך) מתייחס לסכום החיוב הבא כפי שפיננדה קיבלה אותו מאתר חברת כרטיסי האשראי. חלק מחברות כרטיסי האשראי לא מפרטות את הסכום הזה ומציינות בו "0" לסוגים מסויימים של כרטיסים מתגלגלים. בהתאם לכך זה גם מה שיוצג לכם בפיננדה וחשוב להבין שהמספר נובע מכך שזה מה שאתר חברת כרטיסי האשראי בוחר להציג.

  • בחלק מהכרטיסים סכום החיוב של העסקאות השונות אינו קיים או שמופיע כ-"0" והסכום שחוייב בגין העסקה מופיע כסכום לצבירה. במקרים שכאלה פיננדה תציג לכם את הסכום לצבירה כסכום החיוב כך שתוכלו לראות אותו בטבלת התנועות כיוון שזהו הסכום בו חוייבתם בגין העסקה. סכומים נוספים שייתכן ויופיעו בגין עסקה שכזו שמתייחסים לריבית ששולמה יבואו בתנועות נפרדות בהתאם לאופן בו מוצג המידע באתר חברת כרטיסי האשראי.

  • חלק מחברות כרטיסי האשראי בוחרות להציג מידע חלקי בלבד לתנועות בכרטיסים שכאלה. בפרט ייתכנו תנועות ללא תאריך חיוב למשל כשמדובר בעסקת תשלומים. פיננדה מתייחסת לתאריכי החיוב של התנועות וייתכן מצב בו תשלומים שבוצעו בעבר לא יופיעו בפיננדה כיוון שתאריך החיוב שלהם היה חסר ופיננדה לא יכלה "לנחש" אותו.

הנקודות הנ"ל מתייחסות לחלק קטן של מקרים יוצאי דופן וחשוב לזכור שברוב המקרים המידע יתקבל בצורה מלאה ויעודכן בהתאם בפיננדה.